Ston

Město Ston se nachází na severozápadním pobřeží Stonského průlivu. Počet obyvatel tohoto přístavního městečka se pohybuje kolem 580 000 obyvatel. Najdeme ho 51 kilometrů od Dubrovníku směrem na severozápad. Obyvatelé tohoto města se věnují především rybolovu, velkou část produkce tvoří chov ústřic, dále se věnují zemědělství. Dlouhou tradici zde má také těžba soli ze salin, ačkoliv zde byla produkce soli před staletími větší, tento průmysl zde stále trvá.

Historie

Historie města sahá až do období existence Římské říše. Později v období středověku se město stalo známým biskupským sídlem. Od poloviny 14. století byl Ston součástí Dubrovnické republiky, stejně jako celý poloostrov Pelješac. Od té doby se město začalo velmi rozvíjet, bylo významnou oblastí zejména pro těžbu soli ze salin, což Dubrovnické republice zajišťovalo poměrně vysoké výnosy. V průběhu 14. až 17. století zde bylo postupně zbudováno opevnění, mohutný pevnostní systém, který měl město chránit. Na konci minulého století, v roce 1996 ve městě Ston proběhlo velmi ničivé zemětřesení, které se velmi negativně podepsalo na osudu většiny historických památek. Většina z nich byla zdemolována a proměněna v sutiny. Brzy poté ale začala rozsáhlá rekonstrukce celého města a v dnešní době je již obnova historických památek téměř dokončena. Zemětřesení v roce 1996 neunikly skoro žádné stavby, výjimkou byla například pevnost Veliki Kaštio, největší a nejznámější část tehdejšího opevnění. Můžete zde vidět i tzv. Velkou zeď, která vede k pevnosti Pozvizd. Hradby se vyznačují 10 kulatými věžemi, dalších 31 věží je ve tvaru hranolu, najdete zde i 6 polokruhových bastionů. Původní délka hradeb byla kolem 7 kilometrů, v dnešní době zde najdeme ale už jen 5 kilometrů. Opevnění města je dlouhé kolem kilometru.

Památky

 Kromě již zmiňovaných zachovaných hradeb a nádherného výhledu, který si z nich můžete užít, se vám ve Stonu nabízí i další památky. Najdete zde například předrománský kostelík svatého Michala nacházející se na pahorku nad Stonem. Historie této stavby sahá až do 9. století, kdy byla postavena, z této doby také pocházejí nástěnné malby, které si zde můžete prohlédnout, a které patří mezi nejstarší jadranské fresky. Nedaleko od tohoto místa je možné zhlédnout i několik dalších církevních staveb a zřícenin. Jedná se například o kostelík svatého Petra a kostel svaté Magdaleny, kde jsou k vidění další zajímavé fresky, ačkoliv nejsou v úplně neponičeném stavu. Další památkou je několik paláců, knížecí, biskupský, ale taky palác Sorkočevičů. Dále je zde k vidění františkánský klášter, jehož součástí je i kostel svatého Martina. Tyto stavby byly vybudovány buď v goticko-renesančním slohu, nebo ve slohu renesančním. Bohužel na konci 20. století v této oblasti proběhlo zemětřesení, které většinu těchto památek zničilo, opravy stále probíhají.

Turistické atrakce

Jestliže máte rádi koupání, přímo ve městě Ston není vhodné. To ovšem neznamená, že budete ochuzeni o svou oblíbenou letní aktivitu. Za koupáním totiž můžete vyrazit do nedaleké nádherné zátoky Prapratna, která se nachází od Stonu pouhých 3,5 kilometru směrem na jihozápad. Zde si můžete užít lenošení na krásné zčásti písčité, zčásti oblázkové pláži. V této zátoce si také můžete užít potápění, jste-li příznivcem tohoto sportu, vyzkoušet můžete i podmořský rybolov. Jste-li milovníky kulturních akcí, vydejte se do Stonu v období od července do srpna. V té době se zde totiž koná festival Stonské léto, zhlédnout zde tak můžete koncerty klasické i populární hudby a mnohá divadelní představení. V srpnu zde můžete vidět i výstavu mezinárodního umění Mezinárodní výtvarná kolonie - Ston, která má ve městě již dlouhou tradici.

Náhodné fotky z vašich cest

Chorvatsko_18
Chorvatsko_21
Dubrovník_12
Chorvatsko_8