Split

Split, překrásné město ve střední Dalmácii, které leží u jaderského pobřeží, je druhé největší město Chorvatska a také správním centrem Splitsko-dalmatské župy. Spolu s Rijekou a Zadarem je jedním ze tří největších a nejdůležitějších chorvatských přístavů. Split je známý hlavně pro bývalý palác Římského císaře Diokleciána a blízkost moře. Skoro celé historické centrum města je vlastně pozůstatkem slavného a nádherného Diokleciánova paláce, který je hlavním turistickým lákadlem. Působivost a skvostnost místa potvrzuje i to, že již v roce 1979 byl připsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Kromě něj jsou zajímavé i staré klenby a chodby pod městem. Bez problémů zde můžete strávit celou dovolenou, v okolí Splitu se nachází mnoho hotelů, často rovnou na pobřeží. A pokud se město omrzí, snadno se dostanete po nové dálnici kamkoliv po pobřeží Dalmácie.

Historie

SplituSplit byl původně ilyrsko-řeckou osadu jménem Aspalathos. Když si ji vybral císař Dioklecián, aby zde vybudoval své sídlo k dožití po abdikaci, stal se Split významným sídelním místem všech pozdějších sesazených římských císařů. Samotný Dioklecián zde žil až do své smrti a je zde i pohřben. I po pádu Říše byl Split stále pevným místem díky svým kamenným hradbám, a proto se stal novým domovem pro mnoho utečenců, kteří prchali před Avary a Slovany v šestém století.Split po zapomnění opět povstal, když se stal biskupským městem a za období vlády chorvatských králů došlo k opětovnému rozkvětu města, který pokračoval i během vlády králů chorvatsko-uherských, až si nakonec Split vybojoval autonomii. Ovšem v patnáctém století tento rozkvět a vývoj ukončila stoupající sláva Benátské republiky. Avšak i přes útlak Benátek si Split držel svou originalitu a duši, během šestnáctého století byl významným střediskem chorvatské kultury, vždyť zde vznikla i první tištěná kniha v chorvatštině. Ovšem tato doba byla také velmi nebezpečnou: vždyť byl Split jako mezi dvěma mlýnskými kameny – od jihozápadu tlačila rozpínající se Osmanská říše a od moře a severu Benátky.Dalšího rozkvětu se město dočkalo až po pádu Benátské republiky koncem osmnáctého století, kdy ve Splitu byla ustanovena na krátko francouzská vláda. Pak následovala rakouská nadvláda, kdy se stal Split jedním z center a doslova ohniskem boje za národní obrození a uvědomění Chorvatů. Po první světové válce se stal součástí nového státu Jugoslávie a za druhé světové války byl okupován nejprve Italy, kteří chtěli obnovit Mare nostra, a následně Němci.

Diokleciánův palác

Diokleciánův palác byl zbudován na přelomu 3. a 4. století římským císařem Diokleciánem. Mělo to být jeho sídlo po abdikaci v roce 305. Dioklecián si tuto oblast vybral, jelikož sám pocházel ze sousedních Salon (dnešní Solin), tehdy hlavní město Dalmácie. Palác byl vystavěn jako přepychové a samozřejmě reprezentační sídlo, které se rozrostlo do obrovských rozměrů. Palác měl navenek formu pevnosti, jelikož v něm sídlil i vojenský tábor.

Návštěvníka určitě uchvátí velmi zachované opevnění paláce, které je tvořeno hradbami a třemi branami: Zlatá, Stříbrná a Železná brána. Dříve byly celkem čtyři, ale ta poslední, Měděná brána, postavena směrem k moři, se nedochovala. Další, čím se může návštěvník kochat, je podzemí paláce.

Na paláci, a vlastně celém Splitu, je fascinující pozorování míšení antiky a východních stylů. Město se rozvíjelo nejprve uvnitř hradeb, tedy v opuštěném paláci, který byl upravován a přestavován podle potřeb tehdejších obyvatel. Proto z paláce samotného příliš nezbylo a nás tak dnes může těšit hlavně sklepení. Takzvané substrukce tehdy stavitelé zbudovali pro vyrovnání terénu. Dnes to je největší dochovaný římský krytý prostor na světě. Podzemní haly, sály a chodby nám dávají možnost představit si, jak byl nadzemní palác členěný. Dnes jsou vyčištěné a renovované prostory otevřeny veřejnosti, často i v podobě galerií. Do podzemí se dostanete z nábřeží, a také můžete vyjít schodištěm na peristyl. Tento ještě římský peristyl byl vnitřním nádvořím paláce, měl krásný sloupový ochoz zakončený prothyronem. Tam stával Diokleciánův trůn, odkud se přes, do dnešních dob dochovaný, vestibul vešlo přímo do císařových komnat. Zbytky výzdoby císařských sálů se ovšem dochovaly jen v detailech.

Další Splitské památky

Kromě palácového sklepení a hradeb je hojně navštěvováno Diokleciánovo mauzoleum, které bylo v raném středověku přestavěno a vysvěceno na mariánskou katedrálu. Později byla zasvěcena svatému Domnii, významnému místnímu mučedníkovi a patronu města. V interiéru naleznete mnoho z původní výzdoby Diokleciánovy doby, jako jsou například vyřezávané vstupní dveře, řezané lavice, ale také cenné obrazy, reliéfy a oltáře.

V obejití hradeb určitě neopomeňte navštívit Zvonici katedrály ze třináctého století. Věž je dnes opravena a přístupná veřejnosti a je z ní nádherný výhled. Opravená a přístupná je také klenotnice, knihovna a několik renesančních kostelíků

Úchvatný a neopomenutelný je i původně Jupiterův chrám, který byl přeměněn v osmém století na křesťanské baptisterium. Dnes se v chrámu spojuje původní římská výzdoba a zaklenutí s díly starochorvatských sochařů.

Za palácovými hradbami

Když projdete celé centrum, tedy palác, je na čase navštívit i to, co je za hradbami. Na Národním náměstí se můžete kochat paláci Karepićů a Kambjů, na náměstí Bratří Radićů navštivte palácové muzeum, nebo benátskou opevněnou Hrvojovou věž. Na milovníky gotické či románské architektury čeká kostel svatého Františka a františkánský klášter s románsko-gotickou křížovou chodbou a náhrobky významných historických osobností; nebo kostel z osmého až devátého století svaté Trojice.

Pro krásný výhled si zajděte na vrch Marjan, jehož úpatí je plné svérázné lidové architektury. Na vrcholu je pak dokonalý výhled po krajině a úžasný lesopark, několik kostelíků z devátého i patnáctého a také malá zoo.

A když zamíříte ze Splitu směrem na Solin, můžete vzdát hold římským stavitelům aquaduktů. Split totiž jeden má a je stále používán

Turistické atrakce

Za mořem se jede hlavně k vodě, ve Splitu je šest placených koupališť upravených do přírodní podoby (drobné oblázky, písek). Samozřejěm se můžete koupat i zadarmo na přírodních plážích. Nejlepší je na to členité pobřeží poloostrova Marjan v blízkosti mysu Marjan. Dále se doporučují pláže Bačvice, pláž hotelu Radisson Blu-Resort Split, a pláž Sv. Duje na Žnjanu, které byly vyznamenány Modrou vlajkou.

Milovníci sportu si také přijdou na své, je tu mnoho sportovišť, které přejí hlavně vodním sportům a potápění. Okouzlit mohou ale i vyjížďky na koních, mnoho příležitostí pro horskou turistiku, tenis a mnoho dalších způsobů, jak si dát do těla.

Split nabízí bohatý zábavní i noční život. Je tu mnoho diskoték, klubů, nočních barů a restaurací k příjemnému posezení i pořádnému řádění. Zajímavé je navštívit Split sedmého května na svátek svatého Domnia, kdy se konají velké oslavy a lidové slavnosti. Jinak začátkem července začíná festival populární hudby, koncem srpna se konají "Dny Diokleciána". Přes léto se skoro pořád konají nejrůznější kulturní a zábavné akce, určitě si vyberete a nebudete litovat.

Náhodné fotky z vašich cest

Dubrovník_18
Dubrovník_24
Chorvatské západy slunce_2
Dubrovník_8