Pula

Pula je chorvatské město s 62 000 obyvateli. Je hlavním městem oblasti Istrie a také největším městem Chorvatska. Jedná se o zajímavé historické město, které láká své návštěvníky především na památky pocházející z období starověku a raného středověku. Nachází se zde také přístav, díky kterému je město důležitou obchodní křižovatkou. Podnebí je zde velmi příjemné, díky středomořskému klimatu jsou zde velmi mírné zimy, které se pohybují kolem 5 stupňů. Léta zde nejsou příliš tropická, teploty většinou nepřesahují 30 stupňů. Pula je velmi oblíbeným místem, turisté sem jezdí zejména kvůli krásným průzračným vodám Jaderského moře.

Historie

Důkazy o osídlení tohoto území jsou staré již milion let. Nedaleko města Pula se totiž našly v jeskyni Šandalja archeologické vykopávky pravěkého homo erectus. Výzkumy zde objevily i neolitickou keramiku pocházející z 6. století př. n. l. Římané do této oblasti přišli v roce 177 př. n. l. a tím začal obrovský rozmach tohoto města. V době existence Římské říše byla Pula důležitým obchodním centrem s přístavem, počet obyvatel byl 30 000 lidí. Právě z tohoto období pochází mohutné opevnění kolem města, některé z bran můžete vidět i v dnešní době. Když se Římská říše rozpadla, Pula se stala součástí Byzantské říše. Do roku 1797 spadala pod nadvládu Benátčanů, později ji ovládlo Rakousko - Uhersko. Po první světové válce Pula připadla nově vznikajícímu celku, Jugoslávii. Po rozpadu tohoto útvaru připadla nově vzniklému chorvatskému státu, který získal samostatnost v roce 1991.

Památky

Ve městě Pula mohou návštěvníci vidět opravdu velké množství zajímavých památek. Jedná se například o zdejší amfiteátr, který je v dnešní době nejzachovalejší chorvatskou památkou vůbec. Tato stavba je ve velmi dobrém stavu a z historie víme, že byla dokončena v roce 68 n. l. Kapacita arény byla kolem 23 000 míst. Až do 5. století zde probíhaly gladiátorské zápasy, které sledovalo celé město. Poté byly ovšem zakázány a kámen použitý ke stavbě amfiteátru si lidé začali postupně rozebírat pro stavbu jiných budov. To však ve 13. století skončilo. V roce 1932 zde proběhly menší rekonstrukce, v dnešní době je tak možné zde zhlédnout mnohá představení, která se vyznačují neobyčejnou atmosférou. Dnes se sem také vejde kolem 5 000 diváků. Kromě tohoto amfiteátru zde můžete najít i další množství antických památek. Jedná se například o tzv. Zlatou bránu, která původně sloužila jako vítězný oblouk. Další zajímavostí je i Porta Gemina, antická vstupní brána pocházející z 2. století. Další bránou je Herkulova brána, která pochází z 1. století, a která zobrazuje bájného hrdinu Herkula. Najdeme zde ale i památky z období Byzantské říše. Jedná se o kapli Panny Marie z 6. století, další stavbou je například kostel svatého Františka ze 13 století. Ten je postaven v románském slohu, kde je velmi zajímavá především kazatelna, rozdělená na 2 části. V blízkosti kostela se také nachází klášter, který zde byl postaven o století později, a kde najdete několik antických artefaktů, které jsou součástí výzdoby.

Zajímavosti

Kromě architektonických a historických památek, kterých je ve městě Pula velké množství, se zde nachází také jeden přírodní skvost, Národní park Brijuni. Ten sestává ze 14 ostrůvků rozesetých přibližně 2 kilometry od pobřeží Istrie. Právě toto je místo významných archeologických nalezišť, kde se našlo například 200 dinosauřích stop pocházejících z druhohorního období křídy. Stopy lidského osídlení zde pocházejí ze 14. století př. n. l. Součástí parku jsou také zbytky zachovaných římských vil. Najdete tu i několik středověkých památek, jedná se například o Mariánský kostel ze 13 století.

Náhodné fotky z vašich cest

Chorvatsko_37
Chorvatsko_27
Chorvatsko_9
Dubrovník_14