Plitvická jezera

Plitvická jezera jsou jedním z nejznámějších národních parků v Chorvatsku. Patří také k nejkrásnějším místům, která můžete navštívit v Evropě. Národní park byl založen v roce 1949. V roce 1979 byla tato oblast zařazena na seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Plocha parku se pohybuje kolem 29685,15 akrů. Každým rokem tento park navštíví téměř milion návštěvníků. Charakteristickým rysem parku je kopcovitá a hornatá krajina, najdete tu velké množství probíhajících krasových jevů, oblast je známá pro své geologické a hydrologické vlastnosti. Tento park je nejvýznamnějším národním parkem ze všech osmi chorvatských parků.

Historie

Historie tohoto národního parku pochází už ze 17. století, z této doby se totiž zachovaly první kartografické záznamy v podobě kreseb. V roce 1777 byl místu přiřazen název Plitvice. Chráněná krajinná oblast zde vznikla až v roce 1949, ale snahy o její vytvoření zde probíhaly už v 90. letech 19. století. V průběhu 1. poloviny 20. století ale akademik Ivo Pevalek odůvodnil, proč by se tato oblast měla stát chráněným místem, díky jeho iniciativě byla později Plitvická jezera prohlášena za první chorvatský národní park. Už rok po založení parku, v roce 1950, se zde začal mohutně rozvíjet cestovní ruch a začaly sem přijíždět tisíce turistů z celého světa. V této době také začal proces budování nových mostů a cest pro případné návštěvníky. Při těchto technických úpravách se ale stále dbalo na zachování původní neporušené krajiny. V letech 1954 až 1958 zde vznikl hotel Plitvice, postupně zde začaly vznikat i další stavby. Už v 60. letech zde začaly vznikat dřevěné tratě a mosty, o desetiletí později se zde nacházely už dva vlaky. Od 80. let začal mohutný příval turistů a dnes je toto místo jedním z nejnavštěvovanějších parků na světě. Hodnota tohoto parku je nevyčíslitelná, jedinečnost tohoto místa si rozhodně zaslouží pozornost návštěvníků.

Zajímavosti

Jestliže se vypravíte do Národního parku Plitvická jezera, můžete si zde prohlédnout 16 káskádovitých jezer, která jsou vzájemně propojena. Najdete zde také velké množství vodopádů, které jsou obklopeny bujnou vegetací a lesním porostem. Pro turisty je zde připraveno několik okruhů a stezek, kterými se můžete vydat. Podle sebe si můžete přizpůsobit délku a náročnost výletu. Plitvická jezera jsou otevřena po dobu celého roku, můžete sem tedy přijet kdykoliv. Jistě budete okouzleni nádhernými sceneriemi a krásným výhledem na jezera. Můžete zde obdivovat bohatství a hodnoty flóry parku, na území parku roste 1267 druhů rostlin, najdete tu mimo jiné i masožravé rostliny. Najdete tu i velké množství zvířat, například chráněný hmyz a obojživelníky, ptáků se tu nachází 157 druhů. Zajímavým úkazem jsou také zdejší netopýři, kterých tu najdete kolem 20 druhů. Více než 80 % celého národního parku je v současné době zalesněno, zvířata i rostliny tu žijí bez jakýchkoli větších zásahů člověka, nerušeně. Zajímavý je mimo jiné i deštný prales, kde najdete bukové lesy a jedle. Rozloha pralesa činí 84 ha. Veškerá hospodářská činnost v této oblasti je zakázána.

Turistické atrakce

Národní park je nádherným místem a nejlépe si jeho prohlídku užijete při příjemné procházce. Můžete si zde vybrat několik turistických stezek, patří sem i rodinné okruhy, které jsou vhodné i pro menší děti kvůli nižší náročnosti. Po parku můžete také jezdit elektrickým vláčkem. Jestliže vás již unaví procházky či projížďky po národním parku, můžete si užít koupání v řece Koraně, na které můžete mimo jiné vyzkoušet i rafting. Dále si můžete užít jízdu na kole, plavbu na lodi či vodní sporty.

Náhodné fotky z vašich cest

Chorvatsko_11
Dubrovník_15
Chorvatsko_4
Chorvatsko_38