Omiš

Omiš je turisticky oblíbené letovisko v Chorvatsku. Najdete ho při ústí řeky Cetiny, která zde tvoří tzv. Omišskou soutěsku. Počet obyvatel města se zde pohybuje kolem 6 000 lidí. Město se nachází 26 kilometrů směrem na jihozápad od Splitu. Obyvatelé Omiše se zde věnují především zemědělské činnosti a rybolovu, stejně jako i práci v textilním a zpracovatelském průmyslu. Průmyslová střediska byla ale v posledních letech přesunuta, aby se zabránilo dalšímu znečišťování ovzduší. Při ústí řeky Cetiny se nachází například elektrárna Zakučac. Dalším důležitým pilířem zdejší ekonomiky je cestovní ruch. Vydáte-li se od Omiše směrem na jihovýchod, najdete zde města Omišské riviéry, jako je Ruskamen, Mimica, Pisak a další. Omiš je vyhledávána turisty zejména kvůli velké nádherné pláži, kde si můžete opravdu odpočinout. Jestliže se vydáte od města směrem na severozápad, můžete vidět Poljickou riviéru rozkládající se až k Stobreči.

Historie města

V období existence Římské říše byla Omiš římskou osadou Oneum, město se ale postupně začalo rozvíjet a opevňovat. Místo se stalo téměř nedobytným sídlem pirátů v období 7. století, kteří místo využívali zejména pro jeho výhodnou a chráněnou polohu. Už o století později se Omiš stala součástí neretvanského knížectví. Piráti, kteří se v Omišu usadili, budili hrůzu po celém okolí a byly hrozbou nejen pro byzantské, ale i pro benátské a chorvatské lodě. Benátský dóže Pietro Candiano při útoku na piráty zemřel, to donutilo Benátčany, kteří již chtěli zabránit dalším ztrátám lodí i lidských životů, aby Neretvanům platili tučné poplatky za volný a bezpečný průjezd lodí. V období 12. století se Omiš stala na nějakou dobu sídlem rodu Kačićů, o tři století později připadla Benátčanům. Ačkoliv Turci ovládali území v blízkosti tohoto města, samotnou Omiš se jim nikdy dobýt nepodařilo. To ale nezabránilo konfliktům a bitvám mezi oběma národy. 

Památky

V Omiši mohou turisté spatřit velké množství památek. Jedná se například malý kostel svatého Petra nacházející se v lokalitě Pirko u ústí řeky Cetiny. Tento kostel je nejstarší dochovanou chorvatskou památkou, pochází přibližně z roku 1000 n. l. a je postaven v raně románském slohu, můžete zde ale pozorovat i stopy byzantské kultury. Původně se ve městě nacházel také benediktinský klášter, který byl v průběhu 16. století nahrazen další stavbou. Vznikl zde františkánský klášter, postupně zde byla postavena i škola pro kněze, která byla nazvána jako tzv. ilyrský seminář. Jako památka na piráty, kteří Omiš obývali nějakou dobu, zde zůstaly zbytky pevnosti Mirabela, která sloužila právě jim. Turisté se k ní mohou dostat při procházce ze starého města. Tato pevnost byla postavena ve 13. století, nezachovala se ale v původním stavu, dnes z ní můžete obdivovat pouze hranolovou věž nacházející se na skalách. Součástí pevnosti byla i bezpečnostní úniková cesta, která měla pirátům zajistit možnost úniku před nepřáteli. Další památkou je například Starigrad, benátská pevnost nacházející se ve výšce 311 metrů. Právě odsud můžete obdivovat zeď, která byla postavena piráty na dně moře při ústí řeky Cetiny, aby zabránila nepřátelským lodím vstup do přístavu.

Zajímavosti

Návštěvníci Omiše mohou obdivovat i pozůstatky mohutných hradeb, které původně chránily město ze tří stran. Dnes tu zbyla zeď pouze jediná část hradeb s městkou bránou a mohutná hranolová věž. Další zajímavostí, kterou můžete zhlédnout v Omiši, je například barokní farní kostel svatého Michala pocházející ze 17. století. Právě zde můžete obdivovat velmi cenné vybavení uvnitř kostela, jedná se například o obrazy Palmu ml. Nachází se zde také hodnotná klenotnice. Nedaleko od kostela se nachází muzeum, které by měli navštívit všichni milovníci historie a architektury. V blízkosti stavby se nachází také „Dům šťastného člověka“. Jestliže se rozhodnete k procházce ve staré části města, při vstupu si nezapomeňte všimnout městské věži s hodinami, která tvoří průchod. Centrem Omiše je náměstí a hlavní ulice se nazývá Fošala.

Turistické atrakce

Omiš je místo, kde si přijdou na své jak příznivci sluníčka, tak příznivci sportů. Můžete si zde užít lenošení na krásných, částečně písečných, částečně oblázkových plážích, které dosahují od města až k Podstranské riviéře směrem na severozápad. Vydáte-li se směrem na jihovýchod, dostanete se k Omišské riviéře. V Omiši si můžete užít sluníčka a koupání na pláži, která je rozlehlá skoro 1 kilometr a vyznačuje se krásně jemným pískem. Vstup je zde mírný, koupání je tedy vhodné i pro rodiny s dětmi. Pláž byla oceněna i tzv. Modrou vlajkou. Ti, kdo mají rádi aktivní dovolenou a sport, zde nebudou zklamáni. Nabízí se vám zde velké množství vodních sportů, můžete si zahrát i fotbal, košíkovou nebo plážový volejbal, dále třeba tenis a kuželky. Další sporty, které můžete vyzkoušet, zahrnují paragliding, skalní lezení nebo například létání na rogalech, dále můžete jezdit na kolech. Veškeré potřebné vybavení k těmto sportům si můžete vypůjčit. Na řece Cetině můžete vyzkoušet také rafting a canyoning. Ve večerních hodinách můžete vyrazit do Omiše za zábavou. Navštívit můžete některé diskotéky, kluby, taneční terasy a jiná místa. 16. května se zde také koná tradiční lidová slavnost na počest svatého Jana Nepomuckého, který je patronem města. Na přelomu července a srpna se ve městě Omiš také konají tzv. Pirátské večery.

Náhodné fotky z vašich cest

Plitvická jezera_18
Plitvická jezera_14
Chorvatsko_13
Chorvatsko_21