Chorvatská příroda

Jestliže cestujete do Chorvatska ze vzdálenějšího kouta světa, můžete si všimnout mnoha odlišností v krajině, i když pocházíte třeba ze středu Evropy. Pobřeží Chorvatska bývají charakterizována spíše sušším terénem, nenajdete zde tolik rozmanitou přírodu. Kromě živočichů pro nás spíše neznámých se ale můžete setkat s živočichy, které důvěrně znáte z vlastní země. Totéž platí u rostlinných druhů.

Rostliny

Chorvatsko se vyznačuje zajímavými rostlinnými druhy, které nejsou obvyklé ve všech částech světa, vyskytují se zde levandule, vavříny, cypřiše i agáve, dále se můžete projít olivovými háji, najdete zde i mnoho palem, cesmínových dubů, myrt. Velké množství je zde rozlehlých vinohradů. Počet  druhů rostlin, které se dají v Chorvatsku najít se pohybuje kolem 4 000, najdete zde ale velké množství endemitů, tedy rostlin, které se vyskytují pouze na jednom místě a tím místem je zde právě Chorvatsko. V této zemi najdete 8 národních parků, které ukrývají rostliny a živočichy, kteří patří mezi ty nejvzácnější.

Živočichové

Jaderské moře je oblíbeno nejen turisty, ale je také domovem mnoha živočichů. Můžete zde najít až 400 druhů ryb, mnoho hlavonožců, trpěliví pozorovatelé mohou spatřit i delfíny. Ptáci zde patří mezi spíše ohrožené druhy živočichů, ale najdete zde například orla skalního, sokola, dále se zde vyskytuje orel jestřábí, orlík krátkoprstý, výr velký nebo také puštík bělavý. Lesy a horské oblasti jsou domovem dalších živočichů, veverek, zajíců, jelenů a lišek. Národní parky obývají vydry, kamzíci, divoké kočky, medvědi i vlci a setkáte se zde i s rysy a šakaly. Je zde také možné najít živočichy velmi vzácné, například supa bělohlavého najdete na ostrově Cres, což je jedno z mála míst, kde tento živočich ještě žije.

Vodstvo

Na území Chorvatska se nachází velké množství vodních toků, ze kterých je ovšem nejdelší řekou Dráva. Ta je přirozenou hranicí s Maďarskem, které sousedí s Chorvatskem na severní straně země. Tato hranice zůstala zachována v původní podobě až do dnešní doby, to je důvodem, proč byla tato oblast místem navrženým na získání statutu Světové rezervace biosféry. Hlavní město Záhřeb se může pochlubit řekou Sávou, ta městem protéká a jedná se o druhou největší řeku Chorvatska. Také tato řeka se nachází nedaleko hranic, najdeme ji na jihu země, přičemž protéká kolem hranic mezi Chorvatskem a Bosnou. Kromě těchto dvou řek největších je zde k vidění i mnoho dalších vodních toků, zajímavá je například řeka Korana,na které najdeme Plitvická jezera. Mezi další řeky, které stojí za to zmínit, je řeka Krka, jejíž velká část náleží pod národní park. Zajímavé jsou zde také tzv. Vrulje, podmořské prameny sladké vody, které se nacházejí v hloubkách kolem 25 metrů. Jejich okolí se vyznačuje teplotou moře o něco nižší, tyto prameny vyvěrají například v Kvarnerském zálivu či pod Velebitem.

Chorvatská jezera

Krasová jezera patří mezi další zajímavosti Chorvatské republiky, nedaleko města Biogradu najdete to největší z nich, jedná se o Vranské jezero. Jezero, které se pyšní stejným názvem, můžete najít i na ostrově Cres. Na Imotskom poli najdeme 2 z krasově-seizmických jezer, jedná se o jezero Modré a Červené. Z přehrad je možné uvést například Peručskou přehradu, která leží na hranici s Bosnou na řece Cetinje.

Jaderské moře

Jaderské moře můžeme rozlohou přiřadit mezi menší moře, dá se také brát jako větší záliv Středozemního moře, dělicím článkem je zde Apeninský poloostrov. Rozměry moře se pohybují kolem 8 700 km na 160 km. Jaderské moře na severozápadě je vcelku málo hluboké, hloubka se pohybuje do 200 metrů. Na jihovýchodě najdeme část o dost hlubší, dno na nejhlubším místě dosahuje 1 589 metrů. Jadran je turisticky tak oblíben zejména proto, že toto moře je vcelku teplé a ideální pro koupání, teplota vody se zde pohybuje v létě kolem 22 i 25 stupňů. Obsah soli ve zdejší vodě se pohybuje kolem 38 %, to způsobuje značnou průzračnost vody, ale znamená to také, že v jednom litru vody je obsaženo 38 gramů soli. Naproti tomu průzračnost vody je tak velká, že je možné zahlédnout předmět, který se nachází v padesátimetrové hloubce. Vody Jaderského moře jsou nádherně modré, toto zabarvení je kromě salinity neboli slanosti vody podpořeno také pouze malým množstvím planktonu v moři. Jaderské moře je vyhledáváno turisty také proto, že patří mezi nejčistší evropská moře, ve skvělém stavu jsou také zdejší pobřeží, ta jsou v tomto ohledu jedna z nejlepších jak na Jadranu, tak i v rámci moře Středozemního.

Náhodné fotky z vašich cest

Chorvatsko_2
Dubrovník_19
Chorvatsko_19
Dubrovník_3